EN 13034 - Protection against liquid chemicals

Vaatetta on käytettävä yhdessä muiden EN 13034 –normin mukaisesti suojaavien vaatteiden kanssa   Kemikaalinsuoja-vaatteen (tyyppiä 6) on suojattava ainakin vartaloa ja raajoja, eli se on joko yksiosainen tai kaksiosainen, ja siihen kuuluu valinnaisesti huppu, saapassukat tai saapaspäälliset. Kemi-kaalinsuojavaate (tyyppiä 6) on alhaisin kemikaaleilta suojaava suojaustaso ja se on tarkoitettu käytettäväksi, kun riskit on arvioitu vähäisiksi ja nesteitä täysin läpäisemätön suojakerros on tarpeeton, esimerkiksi tilanteisiin, joissa käyttäjä voi ryhtyä ajoissa asianmukaisiin toimiin, kun vaatetus on saastunut. Alhaiseksi riskiksi katsotaan tilanne, jossa käyttäjä voi altistua vähäisille määrille suihketta tai vähäisille roiskeille.

Huomaa, että kemikaalinsuojavaatetuksen pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa lämpökuorman!

Kaikki kemikaalinsuojavaatetuksen materiaalit on testattu ja luokiteltu taulukon 1 mukaisesti. Saumojen rakenteen on estet-tävä nesteen tunkeutuminen ompelureikien tai sauman muiden osien läpi eikä se saa estää nesteen valumista vaatteesta.

Taulukko 1: Suorituskykyvaatimukset (EN 14325:2004)

Testit Testausmenetelmä Suorituskykyvaatimus
Hankauslujuus EN 530-2 Luokka 1: > 10 jaksoa
Repeytymislujuus ISO 9073-4 Luokka 1: > 10 N
Vetolujuus ISO 13934-1 Luokka 1: > 30 N
Puhkaisulujuus EN 863 Luokka 1: > 5 N
Nesteidenhylkivyys* EN 368 Luokka 3: > 95 %
Nesteiden tunkeutuminen* EN 368 Luokka 3: > 95 %

* Ks. taulukko 2: Luettelo tunkeutumis- ja hylkivyys testeissä käytettävistä viite kemikaaleista​