EN 342 - Protection against cold environment

Standardin EN 342 mukaan sertifioidut vaatteet suojaavat käyttäjää kylmältä. Kylmälle ympäristölle on tyypillistä kosteuden ja tuulen yhdistelmä lämpötiloissa alle -5 °C. 

Varmista ennen käyttöä, että vaate on suljettu oikein, kiristä kalvosimet ja vyötärö tiukkaa istuvuutta silmällä pitäen. Vaate suojaa kylmää säätä vastaan, mutta se ei ole takuusuojaus kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ota huomioon, että suojaus heikkenee, jos vaate tai käyttäjä kastuu. Säilytä vaatteet suojaustason ylläpitämiseksi kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Vaatetta tulee hoitaa sisäpuolelle kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti. EN 342 standardin mukainen vaatteen suojausluokka on ilmoitettu sisäpuolelle kiinnitetyssä CE-merkissä. Huomioi, että vaatteen lämmöneristävyys voi heiketä pesujen ja huoltojen jälkeen. Paranna suojausta ja estä paikallinen kylmet-tyminen käyttämällä sopivaa pään, käsien ja jalkojen suojausta (EN 342 standardi ei kata näiden kehonosien suojausta). Ole varovainen, jos käytät sertifioituja vaatteita alla olevien taulukoiden mukaista rajoitettua käyttöaikaa kauemmin (suojauksen tehokkuus).

Standardin EN 342 mukaan sertifioidut vaatteet on testattu yhdessä vakioalusvaattei-den B (kaksi kerrosta) kanssa.

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icler yksikköinä m2.K/W vaatekokonaisuudelle tai vaatteelle.
Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icle yksikköinä m2.K/W vaatekokonaisuudelle tai vaatteelle.
Y = Ilmanläpäisevyys, AP, luokat 1-3, joista 3 on paras.
Y = Vedenpitävyys, luokat 1-2, joista 2 on paras; valinnainen