BLÅKLÄDERIN EN-MERKINNÄT

EN-standardit ovat Euroopan unionin asettamia turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevia vaatimuksia.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset. Direktiivien vaatimukset täyttävien tuotteiden valmistusta helpottamaan eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt laativat EU:n ja Eftan toimeksiannosta standardeja. Tämä ei kuitenkaan takaa, että tuote estää onnettomuuksia tai vakavia vahinkoja, jos käyttäjä kohtaa tällaisia riskejä työympäristössään.