EN ISO 20471 - Hyvin näkyvät suojavaatteet

Tämä kansainvälinen standardi määrittelee vaatimukset suojavaatteille, jotka parantavat niiden käyttäjän näkyvyyttä. Näkyvien suojavaatteiden valinnan ja käytön tulee perustua vallitsevien olosuhteiden vaarallisuuden arviointiin ajankohtana, jolloin suojavaatteita on tarkoitus käyttää.

Varoitusvaatetusta koskeva standardi EN 471 on korvattu uudella standardilla EN ISO 20471, 30.9.2013 alkaen. Myynnissä ja käytössä voi olla sekä standardin EN 471 mukaisia, että uuden standardin EN ISO 20471 mukaisia varoitusvaatteita.

A = Luokka näkyvän materiaalin minimialueen mukaan (max 3)
B = Luokka heijastimen heijastuskyvyn mukaan (max 2)

Luokka Näkyvä kangas [m2] Heijastin [m2]
1 0,14 0,10
2 0,50 0,13
3 0,80 0,20