EN 420 - Protective gloves - standard requirements

Käsineet vastaavat normissa EN 420:2003, Suojakäsineet – esitettyjä yleisiä vaatimuksia sekä myös 89/686/ETY-direktiivin vaatimuksia.

Sertifioinnin on suorittanut ilmoitettu tarkastuslaitos nro 0075, Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - CTC, CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 693 67 Lyon cedex 07, Ranska.

Tämä on yleistä käyttäjätietoa, joka koskee kaikkia Blåkläderin valmistamia ja CTC:n sertifioimia käsineitä. 

Omien käsineidesi sertifiointi ja suorituskyky ilmenee niiden merkinnöistä. Vaurioitunut tai huonosti istuva käsine antaa heikomman suojan; tarkasta siksi aina käsineet ennen käyttöä. 

Varoitus! Käsineitä ei pidä altistaa tulelle.

Käsineissä ei ole tällä hetkellä tunnistettuja allergeeneja.