EN 14116 - Protection against heat and flame

Tämän kansainvälisen standardin vaatimukset täyttävä suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjää satunnaiselta liekkikosketukselta, kun ei ole merkittävää palovaaraa tai muuntyyppistä lämpösäteilyä. Stan-dardia ISO 11612 suositellaan, kun tarvitaan suojausta liekkikosketusta vastaan.

Standardin EN ISO 14116 mukainen suojavaatetus voi koostua useista erillisistä vaatekappaleista tai yhdestä yksi- tai monikerroksisesta vaa-tekappaleesta. Kaikki asukokonaisuudet, joiden väitetään olevan tämän standardin mukaisia, on oltava liekin leviämisindeksin 1, 2 tai 3 mukaisia standardin ISO 15025 mukaan testattuna.

RAJOITETUN LIEKIN LEVIÄMISINDEKSI 

  • Indeksi 1 (liekin leviäminen, palavat roskat ja hehkuominaisuudet)
  • Indeksi 2 (kuten indeksi 1 ja reiänmuodostumisominaisuudet)
  • Indeksi 3 (kuten indeksi 2 ja jälkipalamisominaisuudet)

Jos indeksi on 1 (alin taso), vaatetta saa käyttää vain sellaisen vaatteen päällä, jonka indeksi on 2 tai 3. Indeksin 1 mukainen vaate ei saa kosket-taa ihoa, kuten niskaa tai rannetta.